هرشب یکی خوابم رو می دزده 

حس می کنم دستش تووموهامه 

موی بلند و  دوس داره اما 

دلبسته ی موهای کوتامه


می گه چشات آرامشی داره 

مثل نوازش  مثل لالایی

می گه تو رو حس می کنم هرجا 

هرجایی که می رم تو اونجایی


بیدار می شم …پنجره بازه

بیدار می شم …زوزه ی باده 

بیدار می شم… بالشم خیسه 

باده که موهام و تکون داده 


بیدار می شم…خونه تاریکه

بیدار می شم…باز رویا بود 

بیدار می شم…توی بیداریم

می شم همون که بی تو تنها بودمیناسراوانی


عجیب عاشقم ... عاشق عشقی که نیست .... عشق جان کجایی که اتفاق بیوفتی ...!