سر چیست که اینقدر هوا خواه دارد

یک راه عجیب سمت بالا دارد 

.

باید بشود بی سر و تن همچو حسین

آنکه به سرش هوای والا دارد 

.

در کرب و بلا رمز جنون این است که

سرها همه روی نیزه ها جا دارد

.

تن روی زمینست و سران روی هوا

انگار که سر جدا خودش پا دارد

.

انگار که قسمتش بریدن باشد

هر سر که هوای کوی مولا دارد

.

از سر که گذشتی به خدا نزدیکی

این عضو عجیب شور و غوغا دارد

.

بی سر بشود هر که دلش کرب و بلاست

بیچاره کسی که میل دنیا دارد 

.

چون عمه همیشه  (ما رایت ) گوییم

این قسمت ماجرا تماشا دارد

.

مارا زسر بریده میترسانید؟

زیبا تر این صحنه کجا جا دارد؟

.

این آرزوی ماست که بی سر باشیم

بی سر شدن هم عالم خود را دارد

.

#سید_مهدی_بنی_هاشمی


راه ما راه سیدالشهدا است و آنان که پای یقین در این راه نهاده اند، آرزوی

" سر " باختن دارند، تا به ذبیح الله اعظم، حضرت سیدالشهدا (ع) ازهمه نزدیک تر می شوند.


#سیدمرتضی_آوینی


چقدر این شهید عجیبه ....