.......

تو مرا جان دگر بخشیدی

و از اعماق وجودت به غمم خندیدی

منو پر کردی از اندیشه ی جنگیدن و عشق

خالی ام کردی از هر فکرو خیال بد و زشت

تو به من جرات بودن دادی

همه ی زندگی ام را به تو خواهم بخشید

لایق هر چه که هستم از توست

تا قیامت عاشقت خواهم ماند

........


درخت بی سایه