یک قاشق سبزی پلو می خورد

و یک دانه برنج در تنگ ماهی می انداخت...

 حالا دیگر می توانست به دوستانش بگوید که

 

        ماهم شب عید ، سبزی پلو را با ماهی خوردیم ...

 

دریافت
حجم: 2.47 مگابایت
توضیحات: بوی عیدی_ بنیامین بهادری