مغرور و بداخــــلاق بشــو با همه اما

با من "بِه از این باش که با خلقِ جهانی"


 #نفیسه_سادات_موسوی

#فوت_فوتک :)