قد یه دنیا حرف دارم آقا...

میشه بیام تو حرمت...

دلم گرفته مولا...